Tiráž

Informační povinnost podle §5 Zákona o elektronickém obchodu, §14 Obchodního zákoníku a §63 Živnostenského zákona, jakož i povinnost zveřejňování informací podle §25 Zákona o médiích.

FINTES Handels GmbH 
Basen 595, 
6952 Hittisau, 
Rakousko

Předmět podnikání: Obchod zbožím všeho druhu
DIČ: ATU 40833407
Č. obch. rejstříku: FN: 144872 y
Rejstříkový soud: Landesgericht Feldkirch
Sídlo firmy: 6952 Hittisau 
GLN: 9110015830620
GISA:
22722553 Obrábění kovů
22934017 Obchod

Tel.: +43 5513 30 137-0
Fax: +43 5513 30 137-40
E-Mail: fintes@fintes.at

Členství: Hospodářská komora (WKO) Feldkirch
Profesní právo: Živnostenský zákon: www.ris.bka.gv.at

Orgán dohledu / živnostenský úřad: Krajské hejtmanství (Bezirkshauptmannschaft) Feldkirch
Profesní označení: CNC obrábění kovů
Udělující stát: Rakousko

Jednatel
Norbert Fink

Zdroj: Vytvořeno programem Impressum Generator společnosti AdSimple

Řešení sporů v rámci EU

V souladu s Nařízením o řešení sporů online ve věcech spotřebitelů (angl. "ODR") bychom vás chtěli informovat o platformě pro řešení sporů online ("Platforma OS").
Spotřebitelé mají možnost podávat stížnosti Platformě Evropské komise pro řešení sporů online, viz http://ec.europa.eu/odr?tid=121680900. Příslušné kontaktní údaje najdete výše v tiráži.

Rádi bychom však zdůraznili, že nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o urovnávání sporů před spotřebitelským rozhodčím orgánem.

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek

Obsah těchto webových stránek neustále vyvíjíme a snažíme se poskytovat správné a aktuální informace. Bohužel nemůžeme nést odpovědnost za správnost veškerého obsahu na tomto webu, zejména za obsah poskytovaný třetími stranami.

Pokud zjistíte problematický nebo nezákonný obsah, okamžitě nás o tom prosím informujte. Kontaktní údaje najdete v tiráži.

Odpovědnost za odkazy na tomto webu

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, za jejichž obsah neneseme odpovědnost. Podle § 17 ECGnejsme odpovědní za odkazované webové stránky, protože jsme nevěděli a nevíme o nezákonných činnostech, žádné takové činnosti jsme nezaznamenali a pokud bychom se o nich dozvěděli, příslušné odkazy okamžitě odstraníme.

Pokud si všimnete jakýchkoli nezákonných odkazů na našich webových stránkách, kontaktujte nás prosím. Kontaktní údaje najdete v tiráži.

Veškerý obsah těchto webových stránek (obrázky, fotografie, texty, videa) podléhá autorským právům. V případě nutnosti budeme neoprávněné použití byť i jen částí obsahu našeho webu právně stíhat.

Pokud na těchto webových stránkách najdete obsah porušující autorská práva, kontaktujte nás.

Obrazový kredit

Obrázky, fotografie a grafika na tomto webu jsou chráněny autorskými právy.

Práva k obrázkům patří následujícím fotografům a společnostem:

  • Marcel Hagen / Studio 22
  • Fintes Handels GmbH

Koncepce a obrazový design
Rebekka Sohm /  www.rebekkasohm.at

Webový design a programování
Atelier Walser /  www.atelierwalser.at

Text
Walter Ruf / www.text-konzept.biz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Cílem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů (znění z 1. 1. 1970 – 121680900) je vysvětlit vám podle požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, které informace shromažďujeme, jak s údaji nakládáme a jaké možnosti rozhodování jako návštěvník tohoto webu máte.

Prohlášení o ochraně osobních údajů znějí obvykle velmi technicky. Tato verze by vám však měla přiblížit nejdůležitější věci co nejjednodušeji a nejjasněji. Pokud to bylo možné, jsou technické termíny vysvětleny čtenářsky vstřícným způsobem. Chtěli bychom vás také ujistit, že na tomto webu shromažďujeme a používáme informace pouze v případě, že pro to existuje odpovídající právní základ. A to určitě není možné, pokud jsou poskytována co nejstručnější, technická vysvětlení, která – co do ochrany údajů – jsou na internetu často standardem. Doufám, že následující informace budou pro vás zajímavé a poučné; možná jsou mezi nimi i takové, které jste dosud neznali.

V případě jakýchkoli dotazů bychom vás chtěli požádat, abyste použili uvedené odkazy a prohlédli si doplňující informace na webových stránkách třetích stran. Nebo nám jednoduše napište e-mail. Naše kontaktní informace najdete v tiráži.

Všechny texty jsou chráněny autorskými právy.

Zdroj: Vytvořeno programem Datenschutz Generator společnosti AdSimple