KVALITOU SE LZE BUĎTO POUZE CHLUBIT, NEBO JI I doložit: JSME CERTIFIKOVÁNI PODLE DIN EN ISO 9001:2015

Protože svým zákazníkům nabízíme pouze nejvyšší kvalitu, klademe důraz na její důslednou kontrolu a na zaměstnance, kteří na kvalitu dbají. Protože kvalita není ve společnosti FINTES výjimkou, ale normou.

Podle požadavků nové normy DIN EN ISO 9001:2015 jsme stanovili i naši politiku kvality. Zastáváme tyto principy řízení kvality:

  • orientace na zákazníka
  • vedení
  • začleňování lidí
  • přístup orientovaný na proces (cyklus PDCA)
  • neustálé zlepšování
  • rozhodování založené na faktech
  • myšlení počítající s rizikem
  • dokumentace informací
  • spokojenost zákazníků a zaměstnanců

Náš systém řízení kvality zaručuje, že každá činnost s dopadem na výkon společnosti je plánována, kontrolována, monitorována a pokud možno vylepšována. Vedení v pravidelných intervalech kontroluje výkon a efektivitu systému pomocí interních a externích auditů a prověrek.

 

Kvalita jako základ úspěchu

Kvalita naší práce je základem úspěchu společnosti. Kvalita pro nás znamená plnění požadavků zákazníků a pokud možno i jejich překročení. Jednání zaměřené na kvalitu znamená rovněž šetrné zacházení s cennými zdroji.
Tyto vysoké požadavky samozřejmě klademe i na své dodavatele; naším partnerem může být pouze ten, kdo trvale dodává ty nejlepší suroviny a materiály. Obě strany těží z tohoto řízení kvality trvale – my jako společnost i naši zákazníci.

 

Hightech zkušební laboratoř FINTES

Nic nenecháváme náhodě a z tohoto důvodu jsme investovali do skutečné hightech zkušební laboratoře. Pracujeme zde se souřadnicovými měřicími stroji firmy Zeiss, používáme zařízení na kontrolu obrysů, zařízení na měření soustřednosti a zařízení na měření drsnosti. Součástí vybavení je i moderní zařízení na měření tvrdosti. Měřicí zařízení a přístroje podléhají každoroční přísné kontrole, kterou provádí akreditovaná a nezávislá instituce.