PRÁVNÍ INFORMACE

1. Obsah online nabídky

Společnost FINTES Handels GmbH, dále jen „autor“, neručí za aktuálnost, správnost, úplnost ani kvalitu poskytovaných informací. Zásadně jsou vyloučeny nároky na odpovědnost vůči autorovi za materiální nebo nehmotné škody způsobené použitím nebo nepoužitím poskytovaných informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat nebo vymazávat části stránek nebo celou nabídku, nebo dočasně či trvale zastavit její uveřejňování.

2. Odkazy

Autor nemá žádný vliv na současnou ani budoucí grafickou úpravu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se zde výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy uvedené na vlastních webových stránkách autora, jakož i na záznamy třetích stran v knihách hostů, diskusních fórech a seznamech adresátů vytvořených autorem. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takto prezentovaných informací nese výhradní odpovědnost poskytovatel stránek, na které se odkazuje, a nikoli osoba, která na ně odkazuje.

3. Zákon o autorských právech a ochranných známkách

Autor usiluje o dodržování autorských práv ke grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech svých publikacích, používání grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, které sám vytvořil, nebo používání bezlicenčních grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů. Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob, nelze vyvodit z pouhé zmínky o nich!

Autorská práva na publikované objekty vytvořené samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli rozmnožování nebo použití takových grafik, zvukových souborů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora dovoleno.

5. Právní platnost tohoto odmítnutí odpovědnosti

Toto odmítnutí odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo zcela neodpovídají aktuálnímu právnímu stavu, zůstávají přesto obsah a platnost zbývajících částí dokumentu touto skutečností nedotčené.

Prohlášení o povinnosti poskytovat informace

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů na našich webových stránkách.

Pokud nás kontaktujete

Pokud nás kontaktujete na těchto webových stránkách pomocí formuláře nebo e-mailu, budou všechny vámi poskytnuté údaje uloženy po dobu šesti měsíců pouze za účelem zpracování vašeho požadavku a pro případ dalších dotazů. Bez vašeho souhlasu nebudeme tyto údaje předávat třetím stranám. Údaje se rovněž neprodávají ani nepůjčují. Vaše data jsou přenášena prostřednictvím šifrování SSL (certifikát SSL) a zavazujeme se, že se všemi vašimi údaji budeme zacházet zodpovědně a s maximální péčí.

Webová analýza a soubory cookie

Naše webové stránky používají funkce webové analytické služby Matomo, softwaru s otevřeným zdrojovým kódem ke statistické analýze přístupu návštěvníků, jakož i software Google Analytics poskytovaného společností Google. Matomo (150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland) používá takzvané „cookies“ – textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Takto generované informace jsou přenášeny na server poskytovatele (v Německu) a tam uloženy. Tomu můžete zabránit nastavením prohlížeče tak, aby nebyly ukládány žádné soubory cookie. Upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracovávání údajů o objednávkách. Vaše IP adresa je zaznamenána, ale okamžitě pseudonymizována (např. vymazáním posledních 8 bitů). To znamená, že je možná pouze hrubá lokalizace.

Naším zájmem ve smyslu GDPR („oprávněný zájem“) je zlepšení naší nabídky a našich webových stránek. Protože soukromí našich uživatelů je pro nás důležité, jsou uživatelská data pseudonymizována. Údaje o uživateli jsou uchovávány po dobu jednoho roku.

Používání cookies zpracovává Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) stejným způsobem jako Matomo, zde jsou však některá data uložena také v USA. Děje se tak však podle směrnic Štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA (https://www.dsb.gv.at/eu-us-privacy-shield).

Vaše práva

V zásadě máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost údajů, odvolání a námitku. Pokud se domníváte, že zpracovávání vašich údajů porušuje zákon o ochraně údajů nebo že vaše nároky na ochranu údajů byly porušeny jiným způsobem, můžete si stěžovat u příslušného dozorového úřadu. V Rakousku se jedná o Úřad na ochranu údajů (Datenschutzbehörde ).

Kontaktujte nás:

FINTES Handels GmbH, Basen 595, AT-6952 Hittisau, +43 5513 30137, office@fintes.at