TIRÁŽ

Informační povinnost podle §5 Zákona o elektronickém obchodu, §14 Obchodního zákoníku a §63 Živnostenského zákona, jakož i povinnost zveřejňování informací podle §25 Zákona o médiích.

FINTES Handels GmbH 
Basen 595,
6952 Hittisau,
Österreich

Předmět podnikání: Obchod zbožím všeho druhu
DIČ: ATU 40833407
Č. obch. rejstříku: FN: 144872 y
Rejstříkový soud: LG Feldkirch
Sídlo firmy: 6952 Hittisau
GLN: 9110015830620
GISA:
22722553 Obrábění kovů
22934017 Obchod

Tel.: +43 5513 30 137-0
Fax: +43 5513 30 137-40
E-Mail: fintes@fintes.at

Členství: Hospodářská komora WKO Feldkirch
Profesní právo: Živnostenský zákon: www.ris.bka.gv.at

Orgán dohledu / živnostenský úřad: Krajské hejtmanství (Bezirkshauptmannschaft) Feldkirch
Profesní označení: CNC obrábění kovů
Udělující stát: Rakousko

Jednatel
Norbert Fink

Zdroj: Vytvořeno programem Impressum Generator společnosti AdSimple

Řešení sporů v rámci EU

V souladu s Nařízením o řešení sporů online ve věcech spotřebitelů (angl. "ODR") bychom vás chtěli informovat o platformě pro řešení sporů online ("Platforma OS").
Spotřebitelé mají možnost podávat stížnosti Platformě Evropské komise pro řešení sporů online, viz http://ec.europa.eu/odr?tid=121680900. Příslušné kontaktní údaje najdete výše v tiráži.

Rádi bychom však zdůraznili, že nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o urovnávání sporů před spotřebitelským rozhodčím orgánem.

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek

Obsah těchto webových stránek neustále vyvíjíme a snažíme se poskytovat správné a aktuální informace. Bohužel nemůžeme nést odpovědnost za správnost veškerého obsahu na tomto webu, zejména za obsah poskytovaný třetími stranami.

Pokud zjistíte problematický nebo nezákonný obsah, okamžitě nás o tom prosím informujte. Kontaktní údaje najdete v tiráži.

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, za jejichž obsah neneseme odpovědnost. Podle § 17 ECGnejsme odpovědní za odkazované webové stránky, protože jsme nevěděli a nevíme o nezákonných činnostech, žádné takové činnosti jsme nezaznamenali a pokud bychom se o nich dozvěděli, příslušné odkazy okamžitě odstraníme.

Pokud si všimnete jakýchkoli nezákonných odkazů na našich webových stránkách, kontaktujte nás prosím. Kontaktní údaje najdete v tiráži.

Veškerý obsah těchto webových stránek (obrázky, fotografie, texty, videa) podléhá autorským právům. V případě nutnosti budeme neoprávněné použití byť i jen částí obsahu našeho webu právně stíhat.

Pokud na těchto webových stránkách najdete obsah porušující autorská práva, kontaktujte nás.

Obrazový kredit

Obrázky, fotografie a grafika na tomto webu jsou chráněny autorskými právy.

Práva k obrázkům patří následujícím fotografům a společnostem:

  • Marcel Hagen / Studio 22
  • Fintes Handels GmbH

Koncepce a obrazový design
Rebekka Sohm /  www.rebekkasohm.at

Webový design a programování
Atelier Walser /  www.atelierwalser.at

Text
Walter Ruf / www.text-konzept.biz