VŠECHNO, CO DĚLÁME, MÁ JEDINÝ CÍL: ÚSPĚCH NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Abychom byli úspěšní, musíme svým zákazníkům nabízet výrobky a služby v nejvyšší kvalitě. Protože úspěšní budeme pouze tehdy, když budou trvale úspěšní naši zákazníci.

 • Klademe důraz na neustálé zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců v oblasti standardů kvality, které se na nás a naši práci vztahují.
  Přizpůsobujeme svou infrastrukturu tak, aby zpracovávala požadavky našich zákazníků na moderních pracovištích s dobrým technickým vybavením a ekonomicky výhodným způsobem.
  Usilujeme o dlouhodobé vztahy se zákazníky vyznačující se spolehlivostí a integritou.
  Dlouhodobý obchodní úspěch zajišťujeme prozíravým myšlením a jednáním, štíhlými podnikovými strukturami, plněním požadavků našich zákazníků a neustálým zlepšováním našich procesů.
  My, zaměstnanci, definujeme a optimalizujeme procesy naší společnosti a průběžně vyhodnocujeme společné cíle k trvalému zlepšování kvality.
  Přispíváme k udržitelnosti zachováváním rovnováhy sociálních, hospodářských a environmentálních požadavků za současného dodržování zákonných povinností.

Ochrana životního prostředí

Přijímáme veškerá nezbytná opatření k ochraně našeho životního prostředí. Trvale naplňujeme oficiální a zákonné předpisy na ochranu životního prostředí a snažíme se snižovat spotřebu energie a surovin.

Politika jakosti

Politika jakosti je u nás nastavena tak, aby odpovídala účelu a kontextu naší společnosti a podporovala její strategické směřování. Tvoří základ pro stanovování a kontrolu plnění kvalitativních cílů. Politika jakosti zavazuje naši společnost plnit její požadavky a dosahovat tak neustálého zlepšování v oblasti řízení kvality.

Selbstverstaendnis